Jesteś tutaj

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych!

Siódmy listopada 2019r obchodzony był w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego szczególnie uroczyście. W rocznicę obchodów kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości wpisane zostało ślubowanie klas pierwszych o profilu wojskowym, połączone z mianowaniem i wręczeniem legitymacji kadeta. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwali następujący nauczyciele: pan chorąży Ireneusz Wiewióra, ks. Rafał Stwora, pan Michał Wawrzyczek, pani Joanna Bidzińska, pani Katarzyna Owczarzy, pani Martyna Weres. Uczniom klas wojskowych w tym wyjątkowym dniu (oprócz dyrekcji i kadry nauczycieli) towarzyszyli najbliżsi - rodzina, przyjaciele, a także władze miasta i powiatu oraz przedstawiciele formacji mundurowych.

Spośród honorowych gości należy wymienić: Starostę Powiatu Cieszyńskiego pana Mieczysława Szczurka, Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego Panią Janinę Żagan, Burmistrza miasta Cieszyna panią Gabrielę Staszkiewicz, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie pana Michała Rajwę, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach panią Ewę Ochwat, Głównego Specjalistę ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, ppłk rezerwy Wacława Wójcika, Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie insp. Jacka Bąka, Pełnomocnika Dowódcy 18 Batalionu ds. Podoficerów Starszego Chorążego Sztabowego Sławomira Zonia, Zastępcę Dowódcy 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Bielsku-Białej  majora Dariusza Dziubę, Honorowego Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy 18 Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Sławomira Kowalika, Prezesa Ligi Obrony Kraju w Katowicach pana Ryszarda Kasprzyka, Przedstawiciela Ligi Obrony Kraju mjr Krzysztofa Włodarskiego, Dowódcę Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Cieszynie ppłk Sławomira Kożucha, porucznika Józefa Matyska, Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy Bogusława Moczałę, Dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej Polskiej i Samorządu Terytorialnego w Krakowie pana Gniewomira Rokosza-Kuczyńskiego, Dyrektora Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie pana Krzysztofa Neściora, Legendę Zawiszy Czarnego Bosmana Piotra Pielesza, Chorążego Akademii Marynarki Wojennej Piotra Kucharzyka, Hetmana Bractwa Kurkowego, Europejskiego Króla Strzelców Broni Czarnoprochowej pana Tadeusza Żyłę, byłą panią dyrektor szkoły Alicję Ziomber, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Malwinę Kucz oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Część pierwszą uroczystości poprowadzili uczniowie drugiej klasy wojskowej - Wiktoria Gruszka oraz Igor Habarta. Nad przebiegiem aktu zaprzysiężenia czuwał wyjątkowy nauczyciel przysposobienia wojskowego - starszy chorąży sztabowy pan Ireneusz Wiewióra. Zadbał on o profesjonalne zaprezentowanie umiejętności młodzieży oraz uświetnił to wydarzenie, mianując uczniów na kadetów piękną szablą, będącą symbolem odwagi ,męstwa, honoru i odpowiedzialności za siebie i ojczyznę. Wychowawcy klas o profilu wojskowym: pani Martyna Weres (1wp) oraz pan Michał Wawrzyczek (1wg) byli dumni ze swoich podopiecznych, zaś w oczach rodziców pojawiły się łzy wzruszenia. Zgodnie z tradycją uroczystego przedsięwzięcia – dla szanownych gości – pod bacznym okiem pana chorążego - został przygotowany pokaz musztry paradnej połączony z jedyną w swoim rodzaju żołnierską plejadą wojskowych pieśni. Ponadto na wszystkich uczestników wydarzenia czekała pyszna grochówka prosto z kuchni polowej (zasługa przedstawiciela rodziców klas wojskowych pani Grażyny Koziak) oraz domowe wypieki.

Druga część tego podniosłego wydarzenia miała charakter historyczno-artystyczny. Ukazywała drogi do wolności Polski w latach 1918-2018. O burzliwych dziejach naszej państwowości opowiadali zarówno konferansjerzy: Emilia Dziadek oraz Szymon Sztwiertnia, a także nasi utalentowani artyści. W tym miejscu warto im podziękować za wytężoną pracę i zadbanie o wysoki poziom tego przedsięwzięcia. A oto oni: Wojciech Szajter, Daniel Krupiński, Jakub Majtyka, Patrycja Folek, Martyna Majchrowska, Martyna Frycz, Sabina Matuszny, Mateusz Pojda, Wiktoria Zielińska, Monika Kuboszek, Michał Podżorski, Wojciech Gociek, Bartłomiej Kołacz, Sara Chmiel, Dawid Sznapka i Kacper Moskała. Obsługą audiowizualną uroczystości zajął się nieoceniony Mateusz Kucz.

Podczas akademii szczególnie poruszające były odśpiewane pieśni, w tym hymn Śląska cieszyńskiego Ojcowski dom. Usłyszeliśmy wykonanie góralsko-liryczne dzięki uczniom klasy drugiej wojskowej: Sabinie Matuszny w duecie na dwa głosy z Mateuszem Pojdą oraz przy wtórze skrzypiec Martyny. Był to moment, w którym uświadomiliśmy sobie, że Ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że własna.

Wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości to piękna tradycja. Ojczyzna ma prawo do miłości szczególnej, gdyż – jak podkreślali niejednokrotnie konferansjerzy części artystycznej, niełatwe są jej dzieje!

GALERIA