Jesteś tutaj

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie wynikające z ich zainteresowań i potrzeb w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p.

Imię

i

nazwisko

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

1

Brańka Renata - logistyka

Zajęcia dodatkowe z logistyki - według potrzeb - piątek 8.50-9.40
Przygotowanie uczniów do kwalifikacji AU.22 i konkursów.

2

Broda Katarzyna – j. fran. Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego ( według potrzeb) poniedziałek, godz. 8:00

3

Czakon Dawid - wos konsultacje, przygotowanie do matury i konkursów przedmiotowych, środa 7.00

4

Dadej Edyta – j. ang.

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego
czwartek 8.50-9.35
piątek 14.15- 15.00
(według potrzeb, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem)

5

Leszek Danelczyk – inf.

przygotowanie do egzaminu zawodowego E 13
środy i czwartki  OD 7.00 DO 7.55  

6

Fober Krzysztof - edb

Zajęcia ze strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej, raz w tygodniu  
czwartek 13.25-14.10

7

Guzy Błażej – geog.

Zajęcia dodatkowe z geografii
poniedziałek 8:00-8:45

8

Herrman Przemysław - inf

Zajęcia dodatkowe egzamin e.14, INF.03,
piątek (14:10 - 15:00)
(według potrzeb)

9

Jagiełło Tomasz – rel.

Przygotowanie do konkursów Jonasz i Konkursu Wiedzy Biblijnej “Civitas Christiana”
Czwartek 15:00

10

Jagosz-Gaj Ilona - j. ang. Zajęcia dodatkowe z j.angielskiego
poniedziałek 8.00-8.45 lub inny termin  zgodnie z potrzebami uczniów po wcześniejszej konsultacji.

11

Kozieł-Brudny Kordelia - j. ang.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla 1 klas. środa godz. 8 lekcja
(zgodnie z potrzebami uczniów,  po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem)

12

Kuchejda Katarzyna – inf.

Programowanie
piątek  16:00-16:45 - według potrzeb

13

Kumor-Bednarczyk Teresa - pedagog

Pomoc pedagogiczna  w zależności od potrzeb.

14

Kuś Halina Pogotowie fizyczne i matematyczne w zależności od potrzeb. Przygotowanie do matur online środa 18.00 dla maturzystów.

15

Lehrich Anna – mat.

Praca z uczniem zdolnym - środa lekcja 8

16

Nawrat Beata – mat. zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów - poniedziałek 15.50 - 16.35 lub w środę 14.15-15.00

17

Olszar Dariusz – inf.

Zajęcia dodatkowe -egzamin EE08, INF2.
poniedziałek,środa, czwartek 7.00

18

Pawlak Elżbieta - j. pol.

Konsultacje maturalne- dwa semestry,praca z uczniem słabym - cały rok, przygotowanie do konkursów- cały rok.
Pn.- lekcja1,czw.-lekcja 1, pt. lekcja 1 i 2( ew.wg potrzeb uczniów).

19

Ptak Agnieszka - j. ang. Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej dla klasy 3sj wtorek 13:25-14:10, zgodnie z potrzebami uczniów

20

Romanowska Barbara – mat. wszystkie klasy
ŚRODY 7:15-8:00

21

Rychlik Magdalena – j. niem.

Korepetycje z j. niemieckiego oraz kółko j. hiszpańskiego dla wychowanków internatu.

22

Stanny Jakub  – mat.

Zajęcia dodatkowe z matematyki:
1sjp - poniedziałek 8:00-8:45
1wg,1wp,1tig - wtorek 8:00-8:45
2w - wtorek 8:50-9:35
3w podstawa - czwartek 8:00-8:45
3w rozszerzenie - czwartek 8:50-9:35

23

Szlachta Barbara - j. ang. Zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów  wtorek 8.00-8.45.

24

Damian Szymanek – logist.

przygotowanie do egzaminu zawodowego A.32, A31(egzamin poprawkowy) 4TL  - wtorek 8:00 DO 8:45 - WEDŁUG POTRZEB.

25

Szwed Beata –chem./fiz.

1 godz. tygodniowo -zajęcia dla uczniów słabych, zdolnych według potrzeb.
wtorek - 7:00 - 7:45 -według potrzeb

26

Walica Marek – inf.

Zajęcia dodatkowe egzamin  INF.03,
piątek 8.00-8.45 (według potrzeb)

27