Jesteś tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnych konkursach polonistycznych, zorganizowanych w ramach projektu Cieszyńskie Spotkania z Kulturą. Granice. My zJaWy

1.
Konkurs literacki na opowiadanie lub wiersz o tematyce związanej z szeroko pojętym motywem "granicy". Chodzi tu nie tylko o granice w sensie dosłownym, ale także o jej różne znaczenia przenośne: granica społeczna, egzystencjonalna, językowa, moralna, pokoleniowa itp. Warto zwrócić uwagę na korzyści i zagrożenia wynikające z przekraczania granic lub z ich braku w życiu człowieka, społeczności czy narodu. Tworząc swój utwór można (ale nie trzeba) korzystać ze swoich doświadczeń związanych z życiem przy granicy.

Regulamin konkursu:

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie autorskiego wiersza lub opowiadania tematycznie związanego z motywem granicy.
2.    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich powiatu cieszyńskiego.
3.    Uczestnicy konkursu winni przesłać teksty o objętości do 4 stron wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12) w dwóch kopiach na adres: Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn. (Prace konkursowe  można także złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub u prof. Janusza Pawlaka).
4.    Tekst pracy uczestnicy konkursu zobowiązani są wysłać również w formie elektronicznej na adres mailowy organizatora: jprzechodzien@tlen.pl
5.    Prace prosimy opatrzyć jedynie godłem autora.
6.    To samo godło należy umieścić na karcie zgłoszeniowej zawierającej dane autora.
7.    Poprzez godło rozumie się jakiekolwiek słowo, hasło lub znak graficzny maskujący prawdziwą tożsamość autora.
8.    Termin nadsyłania prac upływa dnia 22 października 2019 r.
9.    Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatorów.
10.    Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
11.    Wyniki konkursu ukażą się na stronie ZS im. Wł. Szybińskiego, laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
12.    Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 29 października 2019 r.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac.
14.    Konkurs ma charakter jednoetapowy.
15.    Organizator nie zwraca autorom zgłoszonych do konkursu prac.

 

2.
Konkurs na autorski esej interpretacyjny, interpretację lub recenzję wybranego tekstu kultury związanego z szeroko pojętym motywem "granicy". Chodzi tu nie tylko o granice w sensie dosłownym, ale także o jej różne znaczenia przenośne: granica społeczna, egzystencjonalna, językowa, moralna, pokoleniowa itp. Warto zwrócić uwagę na korzyści i zagrożenia wynikające z przekraczania granic lub z ich braku w życiu człowieka, społeczności czy narodu.  Tworząc swój utwór można (ale nie trzeba) korzystać ze swoich doświadczeń związanych z życiem przy granicy.

Regulamin konkursu:

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie autorskiego eseju interpretacyjnego, interpretacji lub recenzji wybranego tekstu kultury tematycznie związanego z motywem granicy.
2.    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich powiatu cieszyńskiego.
3.    Uczestnicy konkursu winni przesłać teksty o objętości do 4 stron wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12) w dwóch kopiach na adres: Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn. (Prace konkursowe  można także złożyć osobiście w sekretariacie szkoły  lub u prof. Janusza Pawlaka).
4.    Tekst pracy uczestnicy konkursu zobowiązani są wysłać również w formie elektronicznej  na adres mailowy organizatora: jprzechodzien@tlen.pl
5.    Prace prosimy opatrzyć jedynie godłem autora.
6.    To samo godło należy umieścić na karcie zgłoszeniowej zawierającej dane autora.
7.    Poprzez godło rozumie się jakiekolwiek słowo, hasło lub znak graficzny maskujący prawdziwą tożsamość autora.
8.    Termin nadsyłania prac upływa dnia 22 października 2019 r.
9.    Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatorów.
10.    Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
11.    Wyniki konkursu ukażą się na stronie ZS im. ł. Szybińskiego, laureaci zostaną powiadomieni droga mailową.
12.    Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 29 października 2019 r.
13.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac.
14.    Konkurs ma charakter jednoetapowy.
15.    Organizator nie zwraca Autorom zgłoszonych do konkursu prac.