Jesteś tutaj

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDIUM TALENT - MATEMATYKA organizowanego przez POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ.

DANIEL TROSZOK I BARTOSZ LIPIŃSKI – uczniowie klasy 5TP uzyskali tytuł
laureata STUDIUM TALENT.

Tytuł ten daje dodatkowe punkty przy rekrutacji na wybrane kierunki Politechniki Wrocławskiej.

“Strzel fotę”.

Biblioteka Miejska w Cieszynie wraz z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie zapraszają uczniów cieszyńskich i czeskocieszyńskich szkół średnich do udziału w konkursie fotograficznym “Strzel fotę”.
Szczegóły konkursu oraz formularze zgłoszeniowe na naszej stronie:
https://biblioteka.cieszyn.pl/2024/02/28/strzel-fote/

ZEBRANIE RODZICÓW | 14.03.2024 r., godz. 17.00

GODZ. 16.00 - 17.00 | KONSULTACJE W RAMACH GODZINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW 

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Rusza nabór na staże unijne dla uczniów klas III i IV technikum

Rozpoczynamy nabór kandydatów do udziału w stażach uczniowskich finansowanych ze środków unijnych w ramach projektu  „Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim”. Chęć udziału można zgłaszać przez wypełnienie i czytelne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (w przypadku ucznia niepełnoletniego dodatkowo wymagany podpis rodzica/opiekuna prawnego.) i złożenie go u kierownika szkolenia praktycznego do 19 marca dla klas IV i 29 marca dla klas III.

HISZPANIA ERASMUS PLUS MARZEC 2024

W dniach 11- 19 marca 2024 r. pełnoletni uczniowie z naszej szkoły wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” oraz „Petrklic Help” biorą udział w szkoleniu SOS: Strengthening Our Support: Enabling Inclusion and Innovation for Ukrainian Refugees in Europe. Jest to kolejne szkolenie dla osób działających w organizacjach pozarządowych podczas którego nasi uczniowie mogą zdobywać wiedzę z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Strony