Jesteś tutaj

ŚWIADOMI EKOLOGICZNIE NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI

06 czerwca2019r. – kolejny dzień ,,Eco-Projectu”
,,Świadomi ekologicznie” – na takie miano zasługują przedstawiciele krajów partnerskich, którzy 06 czerwca 2019r. wzięli udział w konferencji podsumowującej warsztaty ekologiczne w ramach realizacji projektu  ,,Junior Eco-Expert Project”, którego koordynatorkami były: p. Beata Szwed, p. Agata Klus.
Podczas konferencji każda z pięciu grup przedstawiła wyniki obserwacji sposobów ochrony środowiska w rejonie Cieszyna. Pierwsza grupa uczestników projektu omówiła sposoby planowania zalesień w zagrożonych rejonach Polski. Druga grupa skupiła się na właściwościach unikalnego cieszyńskiego łuku naftowego. Trzecia grupa zwróciła uwagę na wpływ solanki na rozwój gminy w Dębowcu. Czwarta grupa zaprezentowała kompletne rozwiązania do oczyszczania  ścieków przemysłowych. Piąta grupa przedstawiła relację ze spotkania z przedstawicielami firmy wykorzystującej ekologiczne metody przetwarzania owiec w Istebnej oraz pokazała tajniki produkcji miodu w pasiece.
 Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania programu artystycznego promującego szkołę, region, kraj, z którego uczestnicy pochodzili. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: p. Janina Żagan (wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego), p. Danuta Łabaj (przewodnicząca Komisji Edukacji), p. Michał Rajwa (kierownik Wydziału Edukacji), p. Barbara Chojnacka: (z-ca dyrektora ds. Edukacji w Instytucie Nauki Edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie), p. Agata Franek (inspektor/ wizytator  Kuratorium Oświaty w Katowicach), dyrektorzy szkół partnerskich: p. Ladislav Honsa (dyr. z Veseli nad Lužnicí), p. Erika Molnar (dyr. z Tokaju), Johann Zechner (były dyr. z Yspertal), p. Eva Stručková (dyr. z Pieszczan) p. Vit Rada (burmistrz Veseli),  Kovács Enikő (dyr. generalny Technicznego Centrum Zawodowego Szerencs w Tokaju), Rubi Zsoltne (kanclerz TCZ Szerencs w Tokaju), Peter Trötzmüller (przedstawiciel z Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz Ekonomii i Ekologii w Yspertal), Header Marie-Nebauer  (nauczycielka z Yspertal). Zaproszonych gości powitała p. Iwona Bebek – dyr. Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego. Funkcję konferansjera uroczystości objęła p. Agnieszka Ptak.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.