Jesteś tutaj

„MORCINEK… W KOMIKSIE” Konkurs plastyczny na komiks na podstawie baśni i legend Gustawa Morcinka

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie komiksu na podstawie baśni i legend spisanych przez Gustawa
Morcinka według następującej specyfikacji: 

 •  format i objętość prac – minimum 4 plansze formatu A4 (okładka plus minimum trzy plansze zawierające wybraną historię),
 •  zachowanie tradycyjnego układu komiksowego (podział stron na kadry z rysunkami przedstawiającymi daną historię, dymki z dialogami lub narracją itd.),
 • technika prac jest dowolna (dopuszczalne jest wykorzystanie grafiki komputerowej w dowolnym programie graficznym),
 •  prace w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF lub jednym z popularnych formatów graficznych (JPG, PNG, TIFF) w jakości pozwalającej na bezstratny wydruk (format A4, 300 dpi).
 •  dopuszczalne jest luźne podejście do tematu, aczkolwiek dany komiks wyraźnie musi nawiązywać do jednej z baśni lub legend spisanych przez Gustawa Morcinka.
 • każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową. Każda praca powinna być podpisana według wzoru:
  a) imię i nazwisko rysownika, jego wiek, nazwa szkoły,
  b) imię i nazwisko scenarzysty, jego wiek, nazwa szkoły,
  c) tytuł baśni lub legendy, na podstawie której powstała praca,
  d) numer kontaktowy do uczestnika (lub numer telefonu opiekuna jeżeli autor pracy jest osobą
  niepełnoletnią).

  Scenariusz oraz rysunki oceniane będą osobno, dlatego dopuszczalna jest
praca w parach (jedna osoba odpowiadająca za szatę graficzną i jedna za scenariusz), przy czym ta sama osoba
może być zarówno rysownikiem, jak i scenarzystą. Dopuszcza się prace zawierające jedynie rysunki (bez treści
tekstowych). UWAGA! Prace zawierające jedynie scenariusz (bez szaty graficznej) nie będą brane pod
uwagę!  

 
  Prace proszę przynosić do biblioteki do 1 października 2021r.