Jesteś tutaj

„Ręce w górę za profilaktyką HIV”

 Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia WHO od 1988r. W tym dniu na całym świecie odbywają się konferencje, happeningi, akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. 28   listopada 2019 r. jak co roku, w naszej szkole podczas lekcji biologii , dla  klas 1  rozpoczął się cykl zajęć profilaktycznych dotyczący profilaktyki zakażeń HIV/AIDS prowadzonych przez panią  mgr M. Twardowską. Podczas tych zajęć młodzież otrzymała obszerne informacje dotyczące: zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, w tym dróg zakażenia, zachowań ryzykownych, profilaktyki , kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Uzupełnieniem zajęć  były przygotowane dla uczniów przez  pedagoga szkolnego mgr Teresy Kumor -Bednarczyk ulotki informacyjne, które były ogólnodostępne  na korytarzu szkolnym obok gazetki profilaktycznej .