Jesteś tutaj

"Granice tożsamości. Tożsamość granic". Klasa 3 sj na warsztatach w ramach "Bardzo Młodej Kultury".

18 września 2019 r. klasa 3sj wzięła udział w warsztatach pt. "Granice tożsamości. Tożsamość granic". Warsztaty dotyczyły związków kulturowych Polaków i Czechów. Klasa dyskutowała o tym, jak postrzega naszych południowych sąsiadów, czy czymś się od siebie różnimy. Okazało się, że "Czesi inaczej sie ubierają, ale tylko ci starsi" młodych ludzi trudno rozpoznać, z której strony granicy pochodzą. Klasa próbowała odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o naszej tożsamości narodowej. Odpowiedź nie była łatwa ani jednoznaczna, na tożsamość  składa się  bowiem wiele czynników, m.in. język, kultura, historia, różne tradycje wyniesione z domu. Przy okazji pojawiło się pojęcie małej ojczyzny...
Dalsza część warsztatów oparta była już na konkretnych tekstach kultury. Najpierw młodzi ludzie porównywali fragmenty "Wieczornej lekcji jazdy" Bohumiła Hrabala z "Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala" Pawła Huellego. Okazało się, że teksty te wiele łączy: temat, humor, przemieszanie grozy i śmiechu, tragizmu i komizmu. Pani doktor opowiedziała następnie o najważniejszych przedstawicielach współczesnej prozy czeskiej (Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Josef  Skvorecky) i ich wpływie na kulturę polską. Dzisiejszy człowiek odbiera rzeczywistość przede wszystkim poprzez obraz, w dyskusji na temat kultury Czechów nie mogło więc zabraknąć opowieści o filmie. Głównym przedstawicielem Czechosłowackiej Nowej Fali jest Milosz Forman, reżyser takich obrazów jak np. "Amadeusz" czy "Lot nad kukułczym gniazdem". (Na kolejnych lekcjach języka polskiego klasa obejrzała ten ostatni film, a potem rozmawialiśmy o Wielkiej Oddziałowej, o McMurphym, o tęsknocie do wolności, i o powojennej wspólnocie losów Polaków i Czechów). Ostatnia część spotkania z naszym krakowskim gościem dotyczyła skomplikowanych losów Elżbiety - bohaterki reportażu Mariusza Szczygła "Ach te Czeszki". Tekst wszyscy znali już wcześniej, więc można było skupić się już po prostu na analizie i refleksji. Ostateczną pointą płynącą z warsztatu jest myśl, że był on zbyt interesujący, by mógł być tak krótki. Pozostał niedosyt i przekonanie, że trzeba go traktować jako zaproszenie do dalszego poznawania sąsiadów, a co za tym idzie i siebie samych. Warsztaty były częścią projektu „Cieszyńskie Spotkania z Kulturą. Granice. My zJaWy”, realizowanego w programie Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie, którego operatorem jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.