Jesteś tutaj

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Drodzy kandydaci na Szybiniaków, Szanowni Rodzice!
 
Już niebawem będziecie odwiedzać naszą szkołę w celu złożenia właściwych dokumentów w ramach rekrutacji na kolejny rok szkolny.
Przedstawiamy Wam harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej:
 
8 lipca - 13 lipca 2022 r.: godz. 8.00-15.00
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku klasy wojskowej złożenie zaświadczenia lekarskiego.
 
21 lipca - 28 lipca 2022 r.: godz 8.00-15.00
Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone).
W przypadku technikum złożenie zaświadczenia lekarskiego.
Dokonanie wyboru wśród następujących przedmiotów:
- drugi język obcy: niemiecki / francuski
- religia / etyka
- muzyka / plastyka / filozofia.