Jesteś tutaj

Informacje dot. rekrutacji do klas pierwszych

DO KLAS
TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO
I LOGISTYCZNEGO

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI MOGĄ WYKONAĆ BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE
(LEKARZA MEDYCYNY PRACY )
W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ UBEZPIECZALNIA W CIESZYNIE
(ul. Bielska 37, 1 piętro - rejestracja),
w dniu 9 lub 10 lipca 2018 r.
W GODZINACH 8.00 - 14.30.
BADANIA WYKONUJE LEKARZ - Artur Domin.

WYKONANIE BADANIA JEST WARUNKIEM KONIECZNYM
DO PRZYJĘCIA
KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM.

rekrutacja.szybinski.cieszyn.pl

FacebookTab