Jesteś tutaj

Kolejny etap rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Czas pracy komisji rekrutacyjnej:
piątek, 12.07.: godz. 9.00 - 15.00
poniedziałek, 15.07.: godz. 8.00 - 15.00
wtorek, 16.07. - czwartek, 18.07.: godz. 9.00 - 15.00

  • Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone)
  •  W przypadku technikum złożenie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy (wykonywane w szkole w dniu 15.07.)
  • 2 zdjęcia
  • wybór drugiego języka obcego: niemiecki lub francuski

Telefon kontaktowy: 694435515