Jesteś tutaj

List gratulacyjny dla Naszej Szkoły

W poniedziałek 17 lutego 2014r., z inicjatywy Śląskiego Kuratora Oświaty, p. Stanisława Fabera,  w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyło się spotkanie poświęcone jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

W debacie wzięło udział 40 dyrektorów najlepszych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Jednym z punktów programu było  wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżniających się szkół. W dowód uznania, za zajęcie pierwszego miejsca w woj. śląskim w rankingu „Perspektyw”,  na ręce p. dyr. I. Bebek został złożony, przez Wicewojewodę Śląskiego oraz  Śląskiego Kuratora Oświaty, list gratulacyjny stanowiący wyraz podziękowania za efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą.