Jesteś tutaj

Matura 2022

W dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 11.00 (T – sala gimnastyczna, LO – aula) będą wydane zdającym świadectwa, aneksy oraz zostanie przekazana informacja o wynikach.

Uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu muszą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym- zał. 7.

Do pobrania: