Jesteś tutaj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Już po raz drugi nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację  Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Całkowita wartość zadania to 15 000,00 zł, kwota dofinansowania: 12 000,00 zł, zaś wkład własny: 3 000,00 zł

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół ponadpodstawowych. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych, w szczególności książek historycznych oraz lektur szkolnych, zakup sprzętu komputerowego, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).