Jesteś tutaj

NOWA WIRTUALNA STRZELNICA

W czwartek 25 stycznia została oficjalnie otwarta i przekazana do użytku nasza NOWA WIRTUALNA STRZELNICA. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Mieczysław Szczurek - Starosta Cieszyński, Janina Żagan - Wicestarosta Cieszyński,  Stanisław Kubicius -Przewodniczący Rady Powiatu,  Michał Rajwa - Naczelnik Wydziału Edukacji, Danuta Łabaj - Przewodnicząca Komisji Edukacji oraz Iwona Bebek - dyrektor szkoły. 
W trakcie otwarcia każdy miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich replikami broni krótkiej i długiej.