Jesteś tutaj

PODSTAWY PRAWA KARNEGO

          W dniu 15.12.2020 r.  klasy 1o, 1TL, 1TI , 1w i 1sj uczestniczyły w spotkaniu online z przedstawicielem firmy „Pro-sens” Panem  Ireneuszem Brachaczkiem, byłym rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Spotkanie dotyczyło prawa i postępowania karnego. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się w  jakich sytuacjach nieletni ponoszą odpowiedzialność. Młodzież została zapoznana z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości. Prowadzący wyjaśnił  jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówił konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak:  kradzież, rozbój, włamanie, przemoc fizyczna i psychiczna itp.