Jesteś tutaj

Radny w „Szybinie”

Kontynuując serię spotkań z przedstawicielami organów władzy stanowiącej, 28 marca 2014 r. młodzież naszej szkoły mogła wysłuchać wykładu radnego Przemysława Koperskiego na temat funkcjonowania Sejmiku Województwa Śląskiego. Radny omówił kompetencje tej instytucji, podkreślając m. in. jej znaczenie dla kształtu opieki szpitalnej, transportu kolejowego czy też jakości dróg wojewódzkich. W dialogu z młodzieżą poruszona została też kwestia wykorzystywania funduszy europejskich.

Ryszard Macura