Jesteś tutaj

Rekrutacja do klas pierwszych

16 lipca br. będą znane listy zakwalifikowanych do klas pierwszych. Ogłoszenie o godz. 8.00.
 
 
------
 
 
W związku z powyższym informujemy:
 
Kandydaci zakwalifikowani do klas w zawodach:
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik logistyk,
zobowiązani są do wykonania BADANIA LEKARSKIEGO, które przeprowadza lekarz medycyny pracy.
 
 
BEZPŁATNE badania lekarskie będzie można wykonać w NZOZ "Ubezpieczalnia" w Cieszynie (ul. Bielska 37, 1 piętro - rejestracja), w dniach 19.07.2019 r. oraz 22.07.2019 r., w godzinach 8.00 - 15.00.
 
Przypominamy:
Wykonanie badania jest warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata do nauki w klasie pierwszej technikum.
 
 
------
 
 
Kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych (LO i T), zobowiązani są dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 24.07.2019 r. (godz. 12.00) pozostałe dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
- 2 zdjęcia (opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem),
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego (zakwalifikowani do klasy wojskowej LO),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (zakwalifikowani do technikum).
 
Uczniowie będą deklarować również:
- wybór drugiego język obcy (j.niemiecki lub j.francuski),
- wybór nauki: plastyki, muzyki lub filozofii (dot. kandydata po szkole podstawowej),
- wolę uczestnictwa w zajęciach RELIGII,
- wolę uczestnictwa w zajęciach ETYKI,
- wolę uczestnictwa w zajęciach WDŻ.