Jesteś tutaj

Szanowni Absolwenci

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie uprzejmie informuje, że:
3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (www.oke.jaworzno.pl)

1.    Egzamin maturalny w sierpniu 2018:
zarówno egzaminy pisemne (21 sierpnia br. - wtorek, godz. 9.00 ) jak i egzaminy ustne  (21 - 22 sierpnia br. wg. odrębnego harmonogramu) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. Należy złożyć w szkole  formularze Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu: Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła).
2.    Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc  NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.