Jesteś tutaj

"Uniwersytet Najlepszych" - projekt edukacyjny dla uczniów

Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice serdecznie zapraszają uczniów Państwa szkół do udziału w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Najlepszych”, który rozpocznie się w październiku 2018 r. To pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach. Ponadto chcemy wspierać uczniów szkół ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudzać ich innowacyjność oraz kreatywność. Główną metodą pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy zamieszkałych na terenie Katowic uczniów klas III gimnazjum, uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych.

 

Rekrutacja do programu rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 30 czerwca 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl

W razie pytań związanych z programem prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Projektu (Dział Promocji UŚ, tel. 32 359 20 41, e-mail: un@us.edu.pl).

 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk                                                                dr Marcin Krupa
Rektor Uniwersytetu Śląskiego                                                                   Prezydent Miasta Katowice

Do pobrania: 
FacebookTab