Jesteś tutaj

UWAGA! Dni i godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Przyjmowanie dokumentów:
19, 21, 24, 25 czerwca w godzinach 8.00 – 15.00

-----

Klasy LO:
- świadectwo – (oryginał lub kopia)
- egzamin ósmoklasisty lub gimnazjalny – (oryginał lub kopia)
16 lipca - listy zakwalifikowanych - dostarczyć oryginały

Klasa LO wojskowa:
- świadectwo – (oryginał lub kopia)
- egzamin ósmoklasisty lub gimnazjalny – (oryginał lub kopia)
- zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny) o możliwości lub braku przeciwwskazań do nauki w klasie wojskowej
16 lipca - listy zakwalifikowanych - dostarczyć oryginały

-----

Klasy TECHNIKUM
- świadectwo – (oryginał lub kopia)
- egzamin ósmoklasisty lub gimnazjalny – (oryginał lub kopia)  
16 lipca - listy zakwalifikowanych - dostarczyć oryginały oraz badania lekarskie - lekarza medycyny pracy.

Kandydaci zakwalifikowani do klas technikum zobowiązani są do wykonania badań. Istnieje możliwość wykonania BEZPŁATNYCH badań - w dniach 19 lub 22 lipca.
Wynik badania należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej do 24 lipca (środa) 2019 roku.