Jesteś tutaj

W naszej szkole powstaje WIRTUALNA STRZELNICA!

 
Prace budowlane jeszcze trwają, ale jeszcze pod koniec grudnia strzelnica będzie gotowa do użytku :-). 
 
Przedsięwzięcie powstaje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Powiat Cieszyński w ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pt. „Strzelnica w powiecie 2023”.
Koszt całego zadania wynosi 170 000 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 136 000 zł.