Jesteś tutaj

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK  to ogólnopolski program profilaktyczny mający na celu  zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, a także podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko choroby. Nasza szkoła również  przystąpiła do tego programu. W klasach 1  odbywają  się zajęcia na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. Nauczycielka biologii p. mgr  Mariola Twardowska omówiła przyczyny rozwoju raka, objawy zakażenia wirusem HPV oraz zachowania ryzykowne przyspieszające rozwój powstawania tego raka. Przez pedagoga szkolnego mgr Teresę Kumor-Bednarczyk  została  przygotowana gazetka profilaktyczna wraz z dostępnymi do pobrania dla wszystkich ulotkami.