Jesteś tutaj

Wycieczki Logistyków !!!

W  roku szkolnym 2021/2022 logistycy uczestniczyli w wielu wyjazdach przedmiotowych. Dwie pierwsze wycieczki odbyły się do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej: 06.10.2021r. ZGO zwiedzała klasa 2TL, natomiast 28.10.2021r. - klasa 1TL. W tym czasie młodzież miała możliwość poznać jedno z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz uzyskać wiele ciekawych informacji na temat segregowania śmieci i redukcji ilości odpadów we własnym domu.

05.11.2021r. miało miejsce kolejne wyjście przedmiotowe logistyków, tym razem klasy 3TLp do oczyszczalni ścieków w Cieszynie, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na miejscu uczniowie poznali mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków i osobiście przekonali się, jaka czysta woda wypływa z niej, po zakończonym procesie oczyszczania. Podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży z pewnością będzie procentować w przyszłości.

16.03.2022r. oraz 23.03.2022r. odbyły się wycieczki do kopalni Guido w Zabrzu. W pierwszej z nich uczestniczyły klasy: 1TL i 2TL, a w drugiej 3TLp. Uczniowie  na poziomie 320 m przemieszczali się elektryczną kolejką podwieszaną. Mieli okazję zobaczyć rejon pracy dwóch kombajnów górniczych;  chodnikowego i ścianowego.

Następnym kierunkiem wyjazdu logistyków był Paged Meble Sp. z o.o. w Jasienicy, odbył się on 11.04.2022r. Fabrykę mebli giętych odwiedziły klasy: 3TLp i 3TLg. W trakcie zwiedzania zakładu uczniowie poznali przepływ surowców i materiałów produkcyjnych od magazynu materiałów podstawowych, aż do magazynu wyrobów gotowych. Zobaczyli także sprzęt do transportu wewnętrznego, taki jak: wózki widłowe, ręczne wózki transportowe oraz przenośniki w lakierni i w magazynie wyrobów gotowych.

19.05.2022r. odbyła się wycieczka klas: 2TL oraz 3TLg na Dni Otwarte do Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach. Śląskie Centrum Logistyki jest najbliżej położonym miejscem, w którym łączą się trzy gałęzie transportu: drogowy, kolejowy oraz wodny śródlądowy. Tam młodzież mogła w pełni obserwować pracę w zawodzie, zwłaszcza działanie magazynu stali i innych ładunków, m.in. tych przechowywanych w ramach wolnego obszaru celnego. Uczniowie zobaczyli też suwnice i reach stackery oraz przeładunek kontenerów na nabrzeżu. Zsynchronizowane działanie w całym obiekcie, było naprawdę imponujące.

Każda z wycieczek pozwoliła młodzieży lepiej poznać zawód logistyka, zarówno w obszarze produkcji, magazynowania, transportu oraz w zakresie usług i handlu.