Jesteś tutaj

Zebranie Rodziców klas pierwszych

HARMONOGRAM


Data/godzina                            Klasa; sala                            Klasa; sala


22.09.2020 r./16.00                   1TL; sala 305                         1TI; aula


23.09.2020 r./16.00                   1sj; sala 305                           1TP; aula


24.09.2020 r./16.00                   1o; sala 305                            1w; aula


W czasie przebywania na terenie szkoły proszę koniecznie zachować środki bezpieczeństwa a w szczególności:
-    Wykonać obowiązkową dezynfekcję rąk – pojemniki ze środkiem do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do szkoły,
-   Zakryć nos i usta maseczką lub w inny dopuszczalny sposób,
-   Zachować dystans min 1,5 m.