Jesteś tutaj

Zmiany w funkcjonowaniu internatu

Od 15 listopada 2020 r. do odwołania - w przypadku chęci zamieszkania w internacie - wychowanek powinien poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły.
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr tel.: 33 8520184, do piątku (godz. 14.00), na następny tydzień.