Jesteś tutaj

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

 BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową
pt.: „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” [dziesiąta edycja]

Zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki do monografii pt.:

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

Termin nadesłania prac - 21 marca 2020 roku

Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2020

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy
uczniowie i studenci.
Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji pt.:
Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

2. Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość
własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.

3. Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej + płyta CD
(rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następu-jącymi danymi:
imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane.

4. Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą
można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/

5. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji
organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro
Parlamentarne prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email:
hk@buzek.pl

7. Ostateczny termin dostarczenia prac: 21 marca 2020 roku

8. Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora
jury.

9. Ustanawia się następującą nagrodę: I nagroda, to kilkudniowy
wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka.
II nagroda, to udział w Szkole liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

10. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na stronie internetowej www.buzek.pl, Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub
uszkodzenie prac podczas przesyłki.

12. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z
akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.

13. Organizatorzy:
Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych), tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

 

Karta zgłoszenia:
Tytuł pracy: Projekt okładki do monografii pt.: Zrównoważony
rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

Imię i nazwisko:

data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze.
[do 500 znaków]

Potwierdzam własnoręcznym podpisem uczestnictwo w konkursie oraz oświadczam, że praca jest moim dziełem i narusza praw autorskich innych
osób:

Wzory okładek do wcześniejszych publikacji można znaleźć na stronie:
http://www.debiut.buzek.pl/archiwum/