Jesteś tutaj

Ogłoszenia bieżące

„Niezbędnik absolwenta”

W dniu 20.03.2014 r. uczniowie klasy III a LO , III d LO oraz III LP uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Pracy w Cieszynie , doradcą zawodowym Panią Katarzyną Drózd.

Porozumienie o współpracy

W piątek 21 marca, pomiędzy naszą szkołą, a Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej zostało zawarte porozumienie o współpracy. WSB reprezentował Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie  Łukasz Wróblewski, zaś w imieniu naszej szkoły występowała pani dyrektor I. Bebek.

Szybińskiego Algorytm sukcesu w zawodzie ... i nie tylko

Technikum Informatyczne przy Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, które w rankingu "Perspektyw" zajmuje 1-sze miejsce w województwie, poszczycić się może kolejnym sukcesem. Realizując projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2 - Podniesienie

„Wzmacnianie poczucia własnej wartości”

Właściwa ocena własnej wartości, znajomość swoich słabych i mocnych stron jest warunkiem nabycia pewności siebie, korzystania z własnych zasobów i umiejętności.

Pozwala w pełni korzystać z życia, stawiać sobie adekwatne cele, realizować swoje potrzeby.

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia bieżące