Jesteś tutaj

Ogłoszenia bieżące

Dyplomy technika

Dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego technika będą wydawane 5 lipca br., wraz ze świadectwami maturalnymi.

Uwaga absolwenci

Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godzinie 11.00  wg. odrębnego harmonogramu.
 
 
dr Maciej Bogunia

Dofinansowania zakupu podręczników, dla uczniów niepełnosprawnych 2021–2022

     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ć

W sobotę 29 maja 2021 r. pożegnaliśmy śp. Halinę Massalską.

Śp. Halina Massalska, pracę w naszej szkole rozpoczęła 1 września 1984 r. na stanowisku wicedyrektora. Do zakresu jej czynności należał nadzór nad całokształtem spraw wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, resocjalizacji młodzieży, opieki zdrowotnej uczniów, a  dodatkowo nad organizacją praktyk młodzieżowych w kraju i za granicą. Sprawowała również pieczę nad pracą biblioteki szkolnej i internatu.

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia bieżące