Jesteś tutaj

ZMIANA SYSTEMU ZAŁATWIANIA SPRAW W SZKOLE

Dnia 20 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym m.in. zalecone zostało czasowe ograniczenie obowiązków pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. W związku z tym w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 wprowadzony zostaje wyjątkowy tryb pracy i załatwiania spraw w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie.
1.    Pracownicy administracji pełnią dyżury w szkole codziennie od godz. 08.00 do 14.00.
2.    Wszelkie sprawy, o ile to możliwe, załatwiane są drogą mailową (sekretariat@szybinski.cieszyn.pl) lub telefoniczną (33 852 01 84 lub 783 966 908).
3.    Osobiście, na ternie szkoły, mogą być załatwianie tylko sprawy pilne, niecierpiące zwłoki. Przed przyjściem do szkoły należy telefonicznie zgłosić sprawę i dowiedzieć się o trybie i terminie jej załatwienia.
4.    Drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte. W razie konieczności wejścia na teren szkoły należy zadzwonić na jeden z podanych powyżej numerów telefonów (numery podane są także w ogłoszeniu wywieszonym na drzwiach szkoły). Na teren szkoły może wejść i przebywać w niej, w danym momencie, tylko jedna osoba z zewnątrz.

Będziemy wdzięczni za dostosowanie się i przestrzeganie powyższych zasad. Służy to naszemu wzajemnemu bezpieczeństwu i ochronie przed zakażeniem. Dołożymy wszelkich starań aby sprawy załatwiane były sprawnie i kompetentnie. Jednocześnie prosimy o zrozumienie w sytuacjach gdy sprawa nie będzie mogła zostać załatwiona „od ręki”.  Dyżur w szkole pełni każdego dnia jedna osoba, nie zawsze zajmująca się zakresem spraw, z którym mogą się Państwo zgłosić.

Iwona Bebek
dyrektor szkoły