Oferta edukacyjna

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14.10.2014 uroczyście świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. To święto całej szkoły, zatem obecnością na akademii zaszczycili nas dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracyjni szkoły. Uczniowie klasy 1a Technikum Logistycznego wraz z innymi utalentowanymi artystami, pod okiem prof. Janusz Pawlaka, przygotowali akademię uświetniającą ten ważny dzień.

Wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  Starostwo Powiatowe przyznaje nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów.  W tym roku, za pracę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą, Nagrodę Starosty otrzymały Pani Dyrektor Iwona Bebek oraz Pani Pedagog Teresa Kumor – Bednarczyk.

II miejsce w olimpiadzie „4 minuty, które decydują o życiu”

W czwartek 9 października  w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, odbyła się Olimpiada z pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”.
Na sali sesyjnej zgromadziło się 14 dwuosobowych drużyn, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Cieszyńskiego.

            Celem konkursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym życiu i kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne
i innych.

XXII Olimpiada Informatyczna

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego korzystając z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji organizuje dla uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów Olimpijskie Koła Informatyczne i internetowe kursy.

DUŃSKIE WSPOMNIENIA

We wtorek 30 IX gościliśmy w naszej szkole czteroosobową delegację z zaprzyjaźnionej duńskiej miejscowości Ringe na wyspie FYN - byli to pani Pastor Ingrid Kieldsen z mężem, oraz gospodarze - koordynatorzy p. Karen Rosager i Jorgen Mortensen. Współpraca naszej Szkoły z Danią rozpoczęła się już w 1993 r., gdy dzięki uprzejmości i znajomościom pastora Jana Kozieła, udało się nawiązać porozumienie z duńską szkołą rolniczą oraz tamtejszymi farmerami.

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie RSS