Oferta edukacyjna

Bezpieczne Wakacje 2021!

Plakat ŚPWIS - Dopalacze Wypalacze groźne narkotyki.jpg

Bezpieczne Wakacje 2021!

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA KLAS 2 SOCJALNYCH

Po przerwie związanej z COVID-19  klasy 2sjp i 2 sjg uczestniczyły i zakończyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził pan Andrzeja Buchert, wykwalifikowany ratownik medyczny.  Zajęcia prowadzone były w  formie wykładowej oraz praktycznej  z wykorzystaniem różnych rekwizytów , w tym  fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej . Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty .

Dyplomy technika

Dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego technika będą wydawane 5 lipca br., wraz ze świadectwami maturalnymi.

Uwaga absolwenci

Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godzinie 11.00  wg. odrębnego harmonogramu.
 
 
dr Maciej Bogunia

Dofinansowania zakupu podręczników, dla uczniów niepełnosprawnych 2021–2022

     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ć

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie RSS